Opiskelu on siirtymässä entistä enemmän verkkoon. Työntekijöiden osaamistarpeet kasvavat ja useinkaan ei ole mahdollista osallistua koulutukseen tiettyyn aikaan, tietyssä paikassa.

Yritykset ja muut organisaatiot siirtyvät laajenevassa määrin käyttämään verkko-oppimista henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Easer valitsi verkko-oppimisalustaksi avoimen lähdekoodin Moodlen, jonka kehitystyö aloitettiin jo vuonna 2002. Sen rekisteröityjä sivustoja on tällä hetkellä yli 65500.

Easer tarjoaa Moodle oppimisympäristön ylläpidon lisäksi siihen liittyviä tuki- ja kehityspalveluita.

Esimerkkinä asiakkaista on Suomen Radioamatööriliitto, joka käyttää Moodlea verkko-oppimisalustana jäsenistön koulutukseen. Moodlessa hallitaan verkkokurssien osallistujia, kurssimateriaalia ja tenttejä/testejä.