EsimerkkinäyttöYrityksen palvelut, nettisivut ja yhteydet ovat elintärkeitä liiketoiminnalle. Easer Monitor -palvelu tarjoaa tehokkaan tavan eri kohteiden automaattiselle valvonnalle. Käytössä on ohjelmisto, jonne valvottavat kohteet lisätään ja määritellään asetukset sallituille arvoille ja tavat, joilla hälytykset lähetetään vikatilanteissa vastuuhenkilöille. Valvontajärjestelmästä saadaan helposti myös käytettävyystilastot ja valvonta voidaan haluttaessa kahdentaa ja sijoittaa eri paikkoihin luotettavuuden lisäämiseksi.

Palveluun sisältyy alkukartoitus, jossa käydään läpi valvottavat resurssit ja sovitaan mitkä niistä otetaan valvontaan mukaan.