Easer toimittaa Suomen Radioamatööriliitolle Moodle -verkko-oppimisympäristön

Radioamatöörinä toimiminen edellyttää kelpoisuustutkinnon suorittamisen. Verkko-oppimisympäristö tarjoaa puitteet opiskeluun ja tutkintoon valmistautumiseen paikasta riippumatta. Tutkintoon valmistautuva voi suorittaa harjoitustenttejä ja varmistaa, että osaaminen on riittävällä tasolla.

Lisätietoja radioamatööritutkinnoista ja niihin valmistautumisesta Radioamatööriliiton sivuilta.